Distribution Board[ตู้จ่ายไฟฟ้า]

 • สามารถรองรับขนาดของสายเส้นหลักได้สูงสุด 800 A
 • จากการที่จัดวางแบบภูเขาทำให้ระยะ Pitch ของเบรคเกอร์ย่อยเล็กลง สามารถรองรับเบรกเกอร์ 3P, 3P+N, 4P สายเส้นหลักที่มีขนาดเดียวกันได้
 • สามารถเชื่อมพื้นที่เบรกเกอร์ย่อยของเบรกเกอร์สำหรับโหลดสวิทซ์ฟ้า (แบบมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้นใช้ร่วมกัน 25 mm) และเบรคเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ (แบบอเนกประสงค์, แบบประหยัด) โดยใช้ Joint unit ได้

ตู้จ่ายกำลังไฟฟ้า / ตู้สวิทซ์ไฟ

ตู้จ่ายกำลังไฟฟ้า / ตู้สวิทซ์ไฟ 3φ4W 400V/230V 50HZ

 • สามารถรองรับขนาดสายเส้นหลักใหญ่ที่สุดถึง 800 A
 • สามารถรองรับเบรกเกอร์ 3P, 3P+N, 4P สายเส้นหลักด้วยขนาดเดียวกัน
 • เบรคเกอร์ย่อยเป็นเบรคเกอร์แบบประหยัด, แบบอเนกประสงค์ 3P (2P) (ขนาดเบรคเกอร์ย่อยใหญ่สุด 250 A)
 • สามารถเก็บในตู้ Cabinet ที่มีความลึก 300 mm ได้
 • ยูนิตพื้นฐานคือ Gutter ส่วนบน (a)+ เบรกเกอร์สายเส้นหลัก+พื้นที่เบรกเกอร์ย่อย (A)
 • คำนวณพื้นที่เบรกเกอร์ย่อยที่จำเป็นจากเบรกเกอร์ย่อยที่ติดตั้ง
 • ตัวนำไฟฟ้า PE คือ ทองแดง t4 x 18 และติดสกรู M6 จำนวนเบรกเกอร์ย่อย N+1


ยูนิตพื้นฐาน

แบบสายเส้นหลัก 125AF แบบสายเส้นหลัก 250AF แบบสายเส้นหลัก 400AF แบบสายเส้นหลัก 630AF แบบสายเส้นหลัก 800AF
พื้นที่เบรคเกอร์ย่อย
A (mm) x2
หลัก (3P+N) ขนาด Y หลัก (3P+N) ขนาด Y หลัก (3P+N) ขนาด Y หลัก (3P+N) ขนาด Y หลัก (3P+N) ขนาด Y
รหัสสินค้า รหัสสินค้า รหัสสินค้า รหัสสินค้า รหัสสินค้า
100 MD124N-010 575 MD254N-010 675 MD404N-010 875 MD604N-010 875 MD804N-010 925
200 MD124N-020 675 MD254N-020 775 MD404N-020 975 MD604N-020 975 MD804N-020 1025
300 MD124N-030 775 MD254N-030 875 MD404N-030 1075 MD604N-030 1075 MD804N-030 1125
400 MD124N-040 875 MD254N-040 975 MD404N-040 1175 MD604N-040 1175 MD804N-040 1225
500 MD124N-050 975 MD254N-050 1075 MD404N-050 1275 MD604N-050 1275 MD804N-050 1325
600 MD124N-060 1075 MD254N-060 1175 MD404N-060 1375 MD604N-060 1375 MD804N-060 1425
700 MD124N-070 1175 MD254N-070 1275 MD404N-070 1475 MD604N-070 1475 MD804N-070 1525
800 MD124N-080 1275 MD254N-080 1375 MD404N-080 1575 MD604N-080 1575 MD804N-080 1625
900 MD124N-090 1375 MD254N-090 1475 MD404N-090 1675 MD604N-090 1675 MD804N-090 1725
1000 MD124N-100 1475 MD254N-100 1575 MD404N-100 1775 MD604N-100 1775 MD804N-100 1825

ตู้สวิทซ์ไฟ (แบบตั้งเดี่ยว/แบบติดผนัง)

ตู้สวิทซ์ไฟฟ้า 3φ4W 400V/230V 50HZ [ เบรคเกอร์ย่อยต่ำกว่า 2P30A ] ※ ติด Slim beaker (W25 mm)

– แบบตั้งเดี่ยว

 • รองรับขนาดสายเส้นหลักได้สูงสุดถึง 400 A
 • เบรกเกอร์ย่อยใช้ 2P Slim beaker (W25 mm) ทำให้การประหยัดพื้นที่และเพ่มประสิทธิภาพการติดตั้งที่เป็นไปได้
 • สามารถติดตั้งวงจรมากที่สุดได้ถึง 72 วงจร
 • ความลึกของตู้ Cabinet คือ 300 mm

ยูนิตพื้นฐาน

แบบสายเส้นหลัก 60AF แบบสายเส้นหลัก 125AF แบบสายเส้นหลัก 250AF แบบสายเส้นหลัก 400AF
พื้นที่เบรคเกอร์ย่อย
จำนวน P (ขนาด A)
หลัก (3P+N) ขนาด Y หลัก (3P+N) ขนาด Y หลัก (3P+N) ขนาด Y หลัก (3P+N) ขนาด Y
รหัสสินค้า รหัสสินค้า รหัสสินค้า รหัสสินค้า
8P(100) MD064N-08 575 MN124N-08 575        
16P(200) MD064N-16 675 MN124N-16 675 MN254N-16 775    
24P(300) MD064N-24 775 MN124N-24 775 MN254N-24 875 MN404N-24 1050
32P(400) MD064N-32 875 MN124N-32 875 MN254N-32 975 MN404N-32 1150
40P(500) MD064N-40 975 MN124N-40 975 MN254N-40 1075 MN404N-40 1250
48P(600) MD064N-48 1075 MN124N-48 1075 MN254N-48 1175 MN404N-48 1350
56P(700)     MN124N-56 1175 MN254N-56 1275 MN404N-56 1450
64P(800)     MN124N-64 1275 MN254N-64 1375 MN404N-64 1550
72P(900)     MN124N-72 1375 MN254N-72 1475 MN404N-72 1650

แบบติดผนัง

 • เหมาะสำหรับวงจรสวิทซ์ไฟฟ้าในออฟฟิศและห้องที่ดูแลรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ
 • สามารถรองรับขนาดของสายเส้นหลักมากที่สุดถึง 250 A
 • ความลึกของตู้ Cabinet คือ 250 mm สามารถเลือกตู้ Cabinet ติดผนังได้จากตารางนี้
แบบสายเส้นหลัก 60AF แบบสายเส้นหลัก 125AF แบบสายเส้นหลัก 250AF
พื้นที่เบรคเกอร์ย่อย
จำนวน P (ขนาด A)
หลัก (3P+N) ขนาด Y หลัก (3P+N) ขนาด Y หลัก (3P+N) ขนาด Y
รหัสสินค้า รหัสสินค้า รหัสสินค้า
8P(100) MD064N-08 575 MN124N-08 575    
16P(200) MD064N-16 675 MN124N-16 675 MN254N-16 775
24P(300) MD064N-24 775 MN124N-24 775 MN254N-24 875
32P(400) MD064N-32 875 MN124N-32 875 MN254N-32 975
40P(500) MD064N-40 975 MN124N-40 975  

รหัสสินค้า W (mm) H (mm) D (mm)
BZ25-695 600 950 250
BZ25-675 600 750 250
BZ25-795 700 950 250
BZ25-775 700 750 250

ตู้ Cabinet แบบตั้งเดี่ยว

รหัสสินค้า W (mm) H (mm) D (mm)
BE30-716 700 1600 300
BE30-719 700 1900 300
BE30-819 800 1900 300
BE30-821 800 2100 300
รหัสสินค้า W (mm) H (mm) D (mm)
BS25-610 600 1000 250
BS25-612 600 1200 250
BS25-710 700 1000 250
BS25-712 700 1200 250