ยางดูดจับ

ยางดูดจับ

ยางดูดจับ

PF

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับรูปทรงพิเศษ ชนิดแบน
 • การใช้งาน: ชิ้นงานพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ
 • ขนาด: φ1.5,2,2×4,2.2×4.2,3.5,3.5×7,5,6,8,10,15,20,
  25,29,35,40,50,60,80,93,120,150,200

Catalog

ยางดูดจับ

PFO

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับชนิดแบน แบบมีร่องน้ำมัน
 • การใช้งาน: ชิ้นงานที่มีพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ และมีน้ำมันเคลือบบนผิวหน้า
 • ขนาด: φ20,25,30,35,40

Catalog

ยางดูดจับ

PU

ยางดูดจับ
 • ประเภทเหวี่ยง
 • การใช้งาน: สำหรับชิ้นงานที่พื้นผิวไม่อยู่ในแนวราบ
 • ขนาด: φ10,15,20,25,30,35,40,50,60,80,100,120,150,200

Catalog

ยางดูดจับ

PA

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับชิ้นงานประเภทบาง แบบขอบบาง
 • การใช้งาน: สำหรับงานที่มีพื้นผิวเรียบและยืดหยุ่น เช่น กระดาษ หรือแผ่นไวนิล
 • ขนาด: φ5,10,15,20,25,30,40,50

Catalog

ยางดูดจับ

PN

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับชิ้นงานประเภทบาง แบบขอบหนา
 • การใช้งาน: สำหรับงานที่มีพื้นผิวเรียบและยืดหยุ่น เช่น กระดาษ หรือแผ่นไวนิล
 • ขนาด: φ15,17,17.6,18,20,23,24,24.8,25,27,31,34,40,49

Catalog

ยางดูดจับ

PJ

ยางดูดจับ
 • ประเภททรงลูกสูบ 2 ชั้น ขอบบาง
 • การใช้งาน: เมื่อไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งยางดูดจับแบบสปริง และเมื่อพื้นผิวดูดจับมีลักษณะเอียง
 • ขนาด: φ4,6,8,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80

Catalog

ยางดูดจับ

PB

ยางดูดจับ
 • ประเภททรงลูกสูบ 2 ชั้น ขอบหนา
 • การใช้งาน: เมื่อไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งยางดูดจับแบบสปริง เมื่อพื้นผิวดูดจับมีลักษณะโค้ง
 • ขนาด: φ10,15,20,30,40,50,75,110,150

Catalog

ยางดูดจับ

PL

ยางดูดจับ
 • ยางจับชิ้นงานแบบหลายชั้น
 • การใช้งาน: สำหรับจับชิ้นงานที่นิ่มหรือผิวไม่เสมอกัน
 • ขนาด:φ20,30,40,50

Catalog

ยางดูดจับ

PBO

ยางดูดจับ
 • ประเภททรงลูกสูบ 2 ชั้น แบบมีร่องน้ำมัน
 • การใช้งาน: เมื่อไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งยางดูดจับแบบสปริง
 • เมื่อพื้นผิวดูดจับมีลักษณะโค้ง ชิ้นงานมีน้ำมันเคลือบบนผิวหน้า 
 • ขนาด: φ35,50,75,110

Catalog

ยางดูดจับ

PC

ยางดูดจับ
 • ประเภททรงลูกสูบ 3 ชั้น
 • การใช้งาน: เมื่อไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งยางดูดจับแบบสปริงเมื่อพื้นผิวดูดจับมีลักษณะโค้ง
 • ขนาด: φ5,7,10,15,18,20,30,40,60,90

Catalog

ยางดูดจับ

PH

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับแบบช่องด้านในลึกมาก
 • การใช้งาน: ชิ้นงานที่พื้นผิวดูดจับไม่สม่ำเสมอ
 • ขนาด: φ30,45,65,91

Catalog

ยางดูดจับ

PW

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับรูปทรงยาวกลม
 • การใช้งาน: สำหรับเมื่อมีพื้นที่จำกัดและต้องใช้แรงยก
 • ขนาด:3.5×7,4×10,4×20,4×30,5×10,5×20,5×30,
  6×10,6×20,6×30,8×20,8×30

Catalog

ยางดูดจับ

PCD

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับ ผิวหน้ายางรูปวงแหวน
 • การใช้งาน: สำหรับชิ้นงานที่มีรูปทรงวงแหวน เช่น แผ่นซีดีและดีวีดี
 • ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน φ19,20,23,29.5,34,38,46

Catalog

ยางดูดจับ

PD

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับผลิตจากโฟม (ฟองน้ำ)
 • การใช้งาน: สำหรับดูดจับชิ้นงานที่ผิวหน้ามีลักษณะไม่สม่ำเสมอ เช่น แผ่นอิฐ
 • ขนาด: φ20,30,40,50,60,70,80,100

Catalog

ยางดูดจับ

PR

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับพิเศษสำหรับชิ้นงานแท่งกลม
 • การใช้งาน: สำหรับจับชิ้นงานที่มีรูปทรงกระบอก
 • ขนาด: 9.5×25,12.5×23,15×30,32×32

Catalog

ยางดูดจับ

PK

ยางดูดจับ
 • ลูกยางดูดจับพิเศษสองประเภทสำหรับสายการผลิตรถยนต์ : ประเภทแบนและทรงลูกสูบ
 • การใช้งาน: สำหรับชิ้นงาน เช่น แผ่นเหล็ก
 • ขนาด: φ30,40,50,60,75,80,85,100,110

Catalog

ยางดูดจับ

PK2

ยางดูดจับ
 • วัสดุ : TPU มีความทนทานสูง
 • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ตัวอย่าง : แผ่นโลหะสำหรับขึ้นรูป
 • มีขนาดให้เลือก : 30,40,50,60,80,100

Catalog

ยางดูดจับ

PE

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับรูปทรงพิเศษ ชนิดแบน
 • การใช้งาน: ชิ้นงานพื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ
 • ขนาด: φ8,10,12,15×45,30,30×50,35

Catalog

ยางดูดจับ

CORE

ยางดูดจับ

แกนสำหรับยางดูดทรงลูกสูบพีเจจี พร้อมวัสดุพีอีอีเค หรือเอสยูเอส303 ป้องกันไฟฟ้าสถิตและรอยดูดจับบนชิ้นงานเมื่อนำไปใช้

Catalog

ยางดูดจับ

PPG

ยางดูดจับ
 • ยางดูดจับขนาดเล็กมากสำหรับจับชิ้นงานสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • การใช้งาน: ใช้สำหรับจับชิ้นงานขนาดเล็กโดยเฉพาะ เช่น ชิปเซมิคอนดัคเตอร์
 • ขนาด: 0.55×0.55,0.5×1.3,0.8×1.6,1.3×2.8,2.0x2.8

Catalog