เซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงดัน(Pressure sensors)

เซ็นเซอร์สุญญากาศ (แสดงผลดิจิทัล 2 สี)/MPS-34

vacuum sensor
การตรวจสอบทำได้ง่ายด้วยการแสดงผลแบบ 2 สี

สวิตช์เอาต์พุตเปลี่ยนสีแสดงการเปิด/ปิดตามการทำงาน ตั้งค่าได้ 4 รูปแบบ

ช่วงระดับแรงดันกว้าง -0.1 ~ 1.0MPa

ประเภทความดันสุญญากาศ: -101.3 kPa แรงดันบวก: -0.1 ~ 1MP a
แรงดันเชิงประกอบ: - 101 ~ 500kPa

การตั้งค่าทำได้ง่าย

ใช้ปุ่ม ขึ้น และ ลง เพื่อตั้งค่า
สามารถตั้งระบบการทำงานอัตโนมัติได้

เอาต์พุตแบบสวิตช์มาตรฐานและเอาต์พุตแอนะล็อก

เอาต์พุตแบบสวิตช์ (ตัวเก็บแบบเปิด) เอาต์พุตแอนะล็อก (1 ~ 5V)

Catalog

vacuum sensor

เซ็นเซอร์สุญญากาศ (แสดงผลดิจิทัล)/MPS-33

vacuum sensor
ช่วงระดับแรงดันกว้าง -0.1 ~ 1.0MPa

ประเภทความดันสุญญากาศ: -101.3 kPa แรงดันบวก: -0.1 ~ 1MP a
แรงดันเชิงประกอบ: -101 ~ 500kPa

การตั้งค่าทำได้ง่าย

ใช้ปุ่ม ขึ้น และ ลง เพื่อตั้งค่า
สามารถตั้งระบบการทำงานอัตโนมัติได้

เอาต์พุตแบบสวิตช์มาตรฐานและเอาต์พุตแอนะล็อก

เอาต์พุตแบบสวิตช์ (ตัวเก็บแบบเปิด) เอาต์พุตแอนะล็อก (1 ~ 5V)

IP65

Catalog

vacuum sensor

เซ็นเซอร์สุญญากาศ (แสดงผลดิจิทัล)/MPS-23

vacuum sensor
ช่วงระดับแรงดันกว้าง -0.1 ~ 1.0MPa

“ประเภทความดันสุญญากาศ: -101.3 kPa แรงดันบวก: -0.1 ~ 1MPa
แรงดันเชิงประกอบ: - 101 ~ 500kPa”

แรงดันเชิงประกอบ: - 101 ~ 500kPa”

ใช้ปุ่ม ขึ้น และ ลง เพื่อตั้งค่า
สามารถตั้งระบบการทำงานอัตโนมัติได้

เอาต์พุตแบบสวิตช์มาตรฐานและเอาต์พุตแอนะล็อก

อาต์พุตแบบสวิตช์ (ตัวเก็บแบบเปิด) เอาต์พุตแอนะล็อก (1 ~ 5V)

Catalog

vacuum sensor

เซ็นเซอร์แรงดันอนุพันธ์ดิจิทัล /MPS-4

vacuum sensor
สามารถวัดความดันแบบไมโครดิฟเฟอเรนเชียลได้ ±0.5% F.S.

การตั้งค่าทำได้ง่าย

ใช้ปุ่ม ขึ้น และ ลง เพื่อตั้งค่า

ตอบสนองไว

ระยะเวลาตอบสนอง 2ms

Catalog

vacuum sensor

เซ็นเซอร์แรงดันชนิดบาง/MPS-9

vacuum sensor
ประหยัดพื้นที่

ความกว้าง 10 มม.

การตั้งค่าทำได้ง่าย

3 ปุ่ม

ระยะเวลาตอบสนองว่องไว

Catalog

การแสดงผลสองหน้าจอแบบดิจิตอล ด้วยตัวอักษร 3สี/MPS-35

vacuum sensor
สามารถเลือกปรับความยืดหยุ่นของหน้าจอแสดงผลได้

ตัวแสดงผลของแรงดันแสดงผลได้ถึง 3 สี

ตัวปรับปุ่มกดขึ้นลงง่ายต่อการตั้งค่า
ลดพลังงานลงถึง 10% เมื่อเทียบกับ รุ่นเก่า (MPS-34)
ประเภทการเชื่อมต่อที่ง่ายต่อการติดตั้ง

Catalog

vacuum sensor

ประเภทของแบตเตอรีเซ็นเซอร์ระบบดิจิตอลที่ใช้วัดค่าแรงดัน/MPS-60

vacuum sensor
แบตเตอรีมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี

(วัดจากการใช้งาน 5 ครั้ง/วัน)

ง่ายต่อการเช็คค่าด้วยการแสดงผลแบบหน้าจอดิจิตอล
มีไฟส่องสว่างด้านในจอแสดงผล
มีโหมดประหยัดพลังงาน
มีค่าวัด IP65 ที่สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้

Catalog

vacuum sensor