อุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับสุญญากาศ(Other equipment for vacuum)

ตัวกรอง (filters)

filters
แรงดูด (ลม) สูง
ดีไซน์ประเภทแบน
ดูแลรักษาสภาพง่าย

เปลี่ยนเฉพาะตัวกรอง

สามารถใช้ได้กับช่องเสียบหลายขนาด

RP1/8,RP1/4,RC3/8

Catalog

ข้อมูลจำเพาะ

filters

ตัวกรองแบบภายใน

เครื่องกรองสุญญากาศภายในพร้อมคู่ต่อประกบ

เครื่องกรองสุญญากาศ
ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่
การติดตั้งทำได้ง่าย

การเชื่อมต่อแบบเสียบ φ4,φ

ดูแลรักษาสภาพง่าย

ภาชนะบรรจุแบบใส: ตรวจสอบง่าย

Catalog

เครื่องกรองสุญญากาศ

เครื่องกรองสุญญากาศภายในขนาดเล็ก

เครื่องกรองสุญญากาศ
ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่
ดูแลรักษาสภาพง่าย

ภาชนะบรรจุแบบใส: ตรวจสอบง่าย

Catalog

เครื่องกรองสุญญากาศ

วาล์วกันกลับตรวจสอบชิ้นงานหล่น

valve
จัดการด้านความปลอดภัยของชิ้นงานได้ด้วยยางดูดจับหลากหลายประเภท

สามารถใช้อีเจ็กเตอร์คอนวัม 1 เครื่องกับยางดูดจับหลายแบบได้ สำหรับการใช้งานร่วมกันในที่ที่ยางดูดจับอาจไม่สามารถสัมผัสชิ้นงานได้

รักษาสภาพการดูดจับแม้ไม่ได้สัมผัสกับชิ้นงาน

การดูดจับจะได้รับการรักษาสภาพไว้แม้ไม่ได้มีการสัมผัสระหว่างชิ้นงานกับยางดูดจับ

ตัวกรองในตัว

ตัวกรองติดตั้งอยู่ภายในตัววาล์วกันกลับ

Catalog

valve

อุปกรณ์ลดเสียง

อุปกรณ์ลดเสียง
อุปกรณ์ลดเสียงสำหรับอีเจ็กเตอร์คอนวัม
ประกอบติดตั้งโดยตรง
เบา
Catalog

วาล์วกันกลับ

วาล์วกันกลับ
ดีไซน์กะทัดรัด
ผนึกแน่นหนา

รักษาสภาพการสร้างสุญญากาศ

Catalog

วาล์วกันกลับ